Parafia pw. Świętego Józefa - Oblubieńca NMP           Kościół Jubileuszowy

KANCELARIA PARAFIALNA
Sprawy kancelaryjne ustalimy po Mszy Św.
W sprawach nagłych proszę o kontakt telefoniczny:
571 449 362 (najlepiej wstępny SMS).


DOKUMENTY POTRZEBNE W KANCELARII PARAFIALNEJ


CHRZEST

· Akt urodzenia dziecka z USC
· Dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres, data urodzenia)
· Zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Chrzest w kancelarii parafialnej zgłaszają rodzice dziecka. Na udzielenie chrztu poza parafią zamieszkania potrzebna jest pozwolenie ks. Proboszcza. W myśl Kodeksu Prawa Kanonicznego rodzicem chrzestnym może zostać tylko osoba ochrzczona, wierząca, praktykująca, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, mająca ukończone 16 lat życia. Osoby żyjące bez ślubu kościelnego w konkubinacie, w związkach nieformalnych, mające tylko ślub cywilny, nie mogą być chrzestnymi! Termin chrztu należy ustalić wcześniej w kancelarii parafialnej przed przygotowaniami uroczystości rodzinnej!


MAŁŻEŃSTWO

· Aktualne , tj. z datę do 6 miesięcy wstecz, metryki chrztu
· Dowody osobiste
· Ostatnie świadectwo katechizacji
· Świadectwo bierzmowania
· Zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej łącznie ze spotkaniami w poradni rodzinnej
· Zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego (niezbędne , gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. Ślub konkordatowy) lub akt ślubu z USC, jeśli wcześniej zawarto związek małżeński.
· W przypadku wdowy lub wdowca zaświadczenie o zgonie współmałżonka
· Dane o świadkach ślubu

W kancelarii parafialnej odpowiednio wcześniej należy zarezerwować sobie dzień i godzinę planowanego ślubu uzgadniając to z Ks. Proboszczem. Najpóźniej zgłaszamy się z dokumentami na 3 miesiące przed ślubem, by był czas na wygłoszenie zapowiedzi i uzyskanie ewentualnych dyspens i dostarczenie innych dokumentów. Mając zamiar zawrzeć w przyszłości związek małżeński należy wcześniej zadbać o uczestnictwo w katechezie przedmałżeńskiej (tzw. Kursach przedmałżeńskich). Należy ustalić z Ks. Proboszczem oprawę i przebieg ceremonii ślubnej (nie wszystkie pomysły są zgodne z przepisami kościelnymi i pobożnością katolicką).


POGRZEB KATOLICKI

· Akt zgonu z USC
· Zaświadczenie kapelana szpitalnego o przyjęciu sakramentów (jeśli zmarły był przed śmiercią w szpitalu lub w hospicjum)
· Pozwolenie Ks. Proboszcza parafii zamieszkania na pochowanie zmarłego jeśli zmarły jest z poza naszej parafii

Należy najpierw zgłosić u Ks. Proboszcza informację o zmarłym w celu uzgodnienia miejsca, daty i godziny pogrzebu. W kancelarii parafialnej należy dokonać wpisu do księgi zmarłych i ustalić formę pogrzebu.


NAMASZCZENIE CHORYCH

Sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w kościele podczas szczególnych nabożeństw oraz w domach na wezwanie. W szpitalach, w hospicjach, domach opieki – sakramentu chorych udzielają Kapelani na prośbę chorego lub rodziny.


INNE

· Do I Spowiedzi i Komunii Św. dzieci (kl. III) przygotowują się na katechezie w szkole i na dodatkowych spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we Mszach Św. i nabożeństwach. Potrzeba przedstawić metrykę chrztu dziecka. Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.
· Do bierzmowania młodzież przygotowuje się na katechezie w szkole i na spotkaniach w kościele, oraz przez uczestnictwo we Mszach Św. , nabożeństwach i comiesięczną spowiedź. Potrzeba przedstawić metrykę chrztu. Dorosłe osoby przygotowują się indywidualnie.
· W kancelarii parafialnej możemy uzyskać wypisy z ksiąg parafialnych, zaświadczenia, opinie, pozwolenia na posługi i udzielanie sakramentów poza parafią zamieszkania zgodnie z wymogami prawa kościelnego.
· W kancelarii parafialnej lub w zakrystii można zapisać intencje Mszy Świętych.
· W kancelarii parafialnej można uzyskać informacje na problemy i zapytania związane z wiarą, moralnością, życiem Kościoła i Parafii. Duszpasterstwo udziela również porad.

· Opłaty za wydawane dokumenty są dobrowolne. Jak również dobrowolne są ofiary składane przy okazji sprawowanych sakramentów, sakramentaliów czy posług.